Politica Eco Anvelope

Într-o lume în continuă schimbare S. C. ECO ANVELOPE S. A., şi-a propus să reprezinte pentru clienţii săi un punct de sprijin prin certitudinea calităţii şi compatibilităţii cu mediul a serviciilor sale.
Politica în domeniul calităţii şi protecţiei mediului promovează calitatea în întreaga organizaţie cu un leadership transparent al managementului de la cel mai înalt nivel.
Cea mai mare satisfacţie pentru noi este atunci când clienţii noştri revin multumiţi, deviza noastră fiind servirea clienţilor în modul în care aşteptăm să fim şi noi serviţi de către furnizorii noştri. Satisfacerea maximă a cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor reprezintă obiectivul nostru principal. Dincolo de acest aspect, dorinţa noastră este nu numai satisfacerea cerinţelor clienţilor, ci şi depăşirea asteptărilor acestora.
Conducerea de la cel mai înalt nivel al societăţii este conştientă de faptul că personalul propriu este esenţa organizaţiei şi de aceea asigură şi menţine un climat 2 optim care să permită fiecărui angajat să îşi pună în valoare şi să îşi dezvolte cunoştinţele, experienţa, abilităţile personale.

Îmbunătăţirea continuă a activităţii societăţii noastre este un obiectiv permanent, ceea ce va conduce la întelegerea şi adaptarea la cele mai actuale cerinţe ale pieţei, la prevenirea poluării mediului înconjurător şi la atingerea conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe de mediu. Prin îmbunătăţirea continuă a activităţii noastre şi a sistemului de management al calităţii şi protecţiei mediului existent, urmărim reducerea la minim a neconformităţilor care pot afecta activitatea societăţii, conştientizarea necesităţii protecţiei mediului de către furnizorii nostri şi prevenirea apariţiei incidentelor cu impact asupra apei, aerului şi solului.

În S. C. ECO ANVELOPE S. A. se aplică următoarele principii:

  • Prevenire, nu constatare;
  • Responsabilitatea realizării şi îmbunătăţirii continue a calităţii revine întregului colectiv;
  • Instruire continuă, comunicare, lucru în echipă;
  • Permanenta preocupare pentru evoluţie în plan profesional şi optimizarea tuturor activităţilor organizaţiei;
  • Domeniul de aplicare al sistemului integrat al calităţii şi protecţiei mediului este întreaga organizaţie şi toate activităţile ei.

Conducerea îşi asumă răspunderea asigurării cadrului pentru realizarea obiectivelor în domeniul calităţii şi mediului. Comunicarea acestei politici întregului personal şi analizarea ei la intervale de timp planificate, permit să fie mereu corelată cu scopul S. C. ECO ANVELOPE S. A.