Simpozionul “Anvelope uzate – legislaţie şi practica”

Articol publicat in Publicatia Salubritatea nr.4 (44) 2012, paginile 14-15

SYMPOSIUM “USED TYRES – LEGISLATION AND PRACTICE”

Eco Anvelope, Romanian company for the management of the used tires flow, has organized a symposium (November, 24th, 2012) in which were presented the results of the activities performed in 2010 (62,736 tones of new tires on the Romanian market, 41,516 tones new tires from the Eco Anvelope clients, from which 26,780 tones used tires has been managed through energy recovery and the rest by material recovery).

       Miercuri 24 noiembrie 2012 a avut loc în cadrul generos oferit de Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, din Bucureşti, Simpozionul “Anvelopele uzate – Legislatie şi practică”, organizat de Eco Anvelope S.A., singurul jucător pe această piată, care preia responsabilitatea producătorilor şi a celor ce prezintă pe piată aceste produse în domeniul colectării şi valorificării anvelopelor uzate, conform obligaţiilor ce decurg din HG 170/2004.
Un prim obiectiv al acestei societăţi evidenţiat şi de Directorul Direcţiei Politici Industriale, din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, domnul Călin Istrătoiu, este acela de a neutraliza riscul de mediu pe care îl pot constitui anvelopele uzate. Astfel în 2010 au fost puse în piaţa din România, conform MECMA, 62736 tone de anvelope, dintre care clienţii Eco Anvelope au pus 41516 tone, iar din acestea au fost gestionate 26780 tone, prin valorificare energetică 26158 tone şi materială 622 tone, colectându-se în medie lunar 2,234 tone, iar pentru acest an se preconizează 3875 tone.
Domnul Florin Brabete, Directorul General Executiv al SC ECO ANVELOPE SA a prezentat pe larg modul de funcţionare al sistemului pus la punct de societate care cuprinde 3 colectori cu 20 de subcontractanţi, 4 centre de valorificare materiale şi peste 4700 de puncte de colectare.
De asemenea, au fost evidenţiate câteva din principalele probleme întâmpinate în activitate, şi anume: creşterea constantă a preţului combustibililor, traficul care îngreunează eficienţa colectărilor, creşterea costului energiei care duce la creşterea costurilor activităţilor de reciclare, cererea scăzută de pulberi şi pudrete şi de produse fabricate din cauciuc reciclat, refuzul primirii anvelopelor uzate de la utilizatori, impunerea costurilor suplimentare în vederea primirii sau ridicării anvelopelor nereutilizabile.
Pentru contracararea acestor probleme, SC ECO ANVELOPE SA propune un set de măsuri care vor asigura şi optimizarea sistemului prin:
• Dezvoltarea pieţei produselor rezultate în urma reciclării anvelopelor;
• Controale eficiente ale instituţiilor statului în vederea asigurării respectării legislaţiei de către toate părţile implicate;
• Creşterea gradului de conştientizare în rândul agenţilor economici situaţi pe lanţul de distribuţie al clienţilor Eco Anvelope în scopul garantării întoarcerii anvelopelor uzate în sistem.
Desigur că numărul mare de prezentări precum şi asistenţa numeroasă, aproape 80 participanţi au condus în final la reuşita acestei manifestări, care s-a bucurat de aprecieri din partea tuturor celor prezenţi.