Dati o sansa anvelopelor uzate!

Bucureşti, 05 octombrie 2005 – Este modul în care Eco Anvelope – prima societate românească de gestiune a fluxului anvelopelor uzate – aduce în atenţia opiniei publice necesitatea colectării şi valorificării într-o manieră ecologică a anvelopelor uzate.

In cadrul conferinţei de presă organizată cu ocazia lansării oficiale a societăţii Eco Anvelope, Directorul General Executiv, Domnul Florin Brabete a declarat: «În fiecare an, milioane de anvelope uzate ajung în natură. Anvelopele uzate modifică peisajul şi reprezintă un risc pentru mediul înconjurător datorită rezistenţei la degradare şi a proprietăţii de ardere. Rolul nostru este de a le oferi şansa de a deveni utile. Rezistenţa structurală atunci când sunt folosite întregi, supleţea lor când sunt transformate în granule sau puterea calorică atunci când sunt utilizate ca şi combustibil, sunt câteva dintre proprităţile ce fac din anvelopele uzate nereutilizabile un material cu un mare potenţial de valorificare.»

Cu o ocazia evenimentului de lansare a fost anunţată demararea campaniei naţionale «Pune şi tu umărul».
Campania are ca scop informarea şi educarea publicului larg privind necesitatea colectării şi valorificării anvelopelor uzate.
Domnul Florin Brabete atrage atentia asupra faptului că «Orice punct de cumpărare sau înlocuire a anvelopelor este obligat să le primească pe cele uzate.»
«Uneori este greşit interpretat faptul că această responsabilitate civică de predare a anvelopelor uzate revine doar persoanelor juridice. Sub incidenţa legii intră toţi utilizatorii de anvelope, prin urmare, refuzul predării anvelopelor uzate constituie contravenţie conform HG 170/2004 şi se sancţioneză cu amendă.», a completat Directorul General Executiv al Eco Anvelope.

Apariţia HG 170/2004 şi preocuparea producătorilor şi importatorilor în sensul dezvoltării durabile, în plus extinderea în corespondenţă cu noţiunile de responsabilitate lărgită a producătorilor privind implicarea acestora în protecţia mediului înconjurător, au condus un grup de societăţi comerciale care au ca obiect de activitate producerea sau importul de anvelope noi, la decizia de a fonda societatea ECO ANVELOPE S.A. care să răspundă obligaţiilor de mediu ce decurg din HG 170/2004 într-o manieră organizată şi eficientă.
Începand din ianuarie anul curent, societatea ECO ANVELOPE preia obligaţiile de colectare şi valorificare ale clienţilor săi angajându-se într-un proces permanent de protejare a mediului înconjurător.
«Principiul care patroneză societatea Eco Anvelope este de a oferi servicii la acelaşi standard şi aceleaşi tarife, fără discriminare contractuală, tuturor societăţilor ce intră sub incidenţa HG 170/2004 şi optează pentru a ne deveni clienţi » a declarat Domnul Florin Brabete. «Transparenţa modului de lucru al companiei este evidenţiat prin faptul că Eco Anvelope nu distribuie dividende, eventualul profit obţinut fiind folosit spre a fi reinvestit » a incheiat Directorul general Executiv Eco Anvelope.

Pe termen scurt, obiectivul primar este de a neutraliza riscul de mediu pe care-l reprezintă anvelopele uzate. Pe termen mediu şi lung, Eco Anvelope acţionează în sensul realizării urei economii industriale echilibrate şi structurate, urmând o traiectorie multidimensională. În acest sens, Eco Anvelope are în vedere conceperea, punerea în practică, dezvoltarea şi coordonarea unei reţele de colectare şi valorificare a anvelopelor uzate, iniţierea şi implicarea în evoluţia procesului de reglementarea legislativă, raportarea către clienţi şi organismele de stat a rezultatelor obţinute, eficientizarea activităţii în scopul reducerii costurilor necesare acestui proces şi construirea unor parteneriate durabile cu valorificatorii.

Eco anvelope este singura societate românească a cărei activitate de gestionsre a fluxului anvelopelor uzate a cărei activitate se desfasoară la nivel national şi care este recunoscută la nivel eurouropean de BLIC – Asociaţia Europeană a Producătorilor din Industria Cauciucului.