Despre Noi   Reglementari   Organizare   Metode de valorificare   Presa   Prestatori   Clienti
 
Reglementari
 

Detalii declaratii AFM:

       

 

 

Alte reglementari legislative:

       

 • H.G. 170/2004 – privind gestionarea anvelopelor uzate si ORDIN nr. 386 din 24 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate.
 • Legea 211/2011 – privind regimul deseurilor.
 • Legea 167/2010 – privind aprobarea O.U.G. nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin(2) din O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul de mediu.
 • H.G. Nr.1061/10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • H.G. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana a Regulamentului Consiliului nr.259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in, inspre si dinspre Comunitatea Europeana, adoptat la 1 februarie 1993.
 • Ordin nr.578/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul 1032/2011
 • Ordin nr.549/2006 al ministrului mediului si gospodaririi apelor pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.
 • O.U.G nr.195/2005 privind protectia mediului.
 • H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin H.G 1292/2010.
 • H.G. 268/2005 pentru modificarea si completarea H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor.
 • H.G. 2406/2004 – privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.
 • H.G. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale si Planului National de Gestionare a Deseurilor.
 • H.G. 228/2004 privind controlul introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, perfectionarii active si a tranzitului, completata cu H.G. 514/2005.
 • Ordin nr.2/211/118/2004 al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei.
 • H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
 • O.U.G. nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor, aprobata prin Legea 465/2001. (Abrogata la data de 25.11.2011, data publicarii in Monitorul Oficial a Legii 211/2011.)
 • Ordin nr.265/503/2001 al ministrului industriei si resurselor si al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice si a Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile.
 • O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea 426/2001, modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/2006. (Abrogata la data de 25.11.2011, data publicarii in Monitorul Oficial a Legii 211/2011.)

 
 
   

Contact   I   Intrebari Frecvente